You are here: Home Landschapsbeheer

Landschapsbeheer

Wat is er nou mooier dan een kudde schapen die de vegetatie kort houdt, in plaats van een grasmaaier of tractor die naast de nodige man uren ook nog eens lawaai maakt en slecht is voor het milieu. …

Waarom Begrazen?

Begrazen in verstedelijkt gebied heeft veel voordelen! Het draagt bij aan natuur- en milieu-educatie, omdat kinderen schapen en lammetjes zien en van jongs af aan meekrijgen om respect voor natuur en milieu te hebben. Grazers kunnen terreinen bereiken die voor machines niet bereikbaar zijn of veel tijd kosten. Door natuurlijke begrazing krijgt de natuur een betere kans om zich te ontwikkelen. Bijvoorbeeld omdat kleine diertjes de kans krijgen om een schuilplekje te vinden, wat bij machinaal maaien een stuk moeilijker is.

Via de vacht van grazers liften nuttige insecten mee van het ene gebied naar het andere. Onder de hoeven en in de vacht en ontlasting worden zo ook zaden van planten verspreid. Juist in stedelijk gebied, waar aaneenschakeling van groene zones een probleem is, zijn grazers zeer nuttig bij de verspreiding van zaden en insecten. Door op een korte en intensieve manier te begrazen is er een natuurlijk verloop van gras naar beplanting, worden gebieden bloem- en kruidrijker en blijven ze ruiger. Grazers zorgen daarnaast voor een natuurlijke, meer gestructureerde vegetatie. 

top

Werkwijze

Natuurlijk Begrazen Maastricht maakt gebruik van gerasterde begrazing zonder drijfhonden; ook wel standbeweiding genoemd. Dat betekent dat de begrazing plaatsvindt in afgebakende terreinen met permanente, of verplaatsbare afrasteringen met schrikdraad. Bij deze manier van beweiden bepalen de dieren zelf waar ze wel of niet grazen en wat de favoriete schuil- en rustplaatsen zijn. Technieken die worden toegepast zijn seizoensbegrazing en drukbegrazing. Bij de zomerbeweiding wordt het terrein intensief begraasd, de vegetatie kan dan kort de winter in. Bij winterbeweiding wordt pas begraasd als de zaadzetting is voltooid.

Druk, piek of stootbegrazing is een vorm van gestuurde begrazing, waarbij sterk verruigde of vergraste begroeiingen gedurende korte tijd intensief worden begraasd. Er wordt een kortgrazige vegetatie gecreëerd, waardoor gunstige omstandigheden ontstaan voor de kieming en vestiging van veel plantensoorten. Drukbegrazing zorgt dat gesloten vegetaties worden opgebroken.

Bij de bepaling van de optimale manier van begrazen zijn de wensen en eisen van eigenaren en beheerders van de weides en landerijen uitgangspunt. In overleg met de beheerder van het terrein worden afspraken gemaakt over hoe het gebied wordt begraasd: hoe vaak, hoe intensief en met welk diersoort. De opzet, de planning van de begrazing en overige relevante zaken komen dus tot stand in samenspraak met de terreinbeheerder. Het volgen en periodiek rapporteren van de stand van zaken is van belang zodat vergelijking van de tussentijdse resultaten met de na te streven doelen inzicht geven. Bijsturing van de aanpak is zo nog mogelijk voor een optimaal resultaat.

Natuurlijk Begrazen Maastricht werkt bij voorkeur met meerjaren projecten omdat terreinbeheer een kwestie van lange adem is. Het resultaat van schapenbegrazing is deels al direct zichtbaar, maar de ontwikkeling van de vegetatie en daarbij behorende fauna (zoals vlinders, vogels en hagedissen) kan langer op zich laten wachten. De meeste grazers worden het hele jaar door in weiden gehouden. Behalve tijdens de lammertijd in februari en maart, dan staan de drachtige dieren op stal.

top

Begraasde Gebieden

Hier vindt u een fotoselectie van gebieden waar onze grazers hun werk doen. Sommige van deze gebieden, zoals Natuurpark Nazareth, zijn vrij toegankelijk, waardoor u onze grazers van dichtbij kunt zien. Mocht u tijdens uw wandeling in onze prachtige omgeving een Galloway rund tegenkomen, blijf dan altijd minstens op 30 meter afstand, maar neemt u vooral even de tijd om dit prachtige dier te bewonderen.

Evenementen

loading